Privacybeleid:

Beste bezoeker,

Fijn dat u onze website bezoekt en informatie verstrekt via het contactformulier. Wij laten graag zien dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Jansen Sierbestrating, gevestigd aan Oosterweg 302a te Wijchen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op:

Onze contactgegevens:
Oosterweg 302a
6603 AB Wijchen
Telefoonnummer: +31 (0)24 6412776

Mw. S.H.A. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Jansen Sierbestrating. Zij is te bereiken via: info@jansensierbestrating.nl

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Jansen Sierbestrating verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Mobiele telefoonnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relatienummer/Debiteurnummer Unit4 en Trouble Free
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jansen Sierbestrating verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jansen Sierbestrating verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jansen Sierbestrating hanteert de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jansen Sierbestrating verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.